Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

szaman
09:06

October 24 2018

szaman
09:41
Gdyby człowiek ponosił odpowiedzialność tylko za to, czego jest świadom, głupcy byliby z góry rozgrzeszeni z każdej winy. Tylko że, mój drogi, człowiek ma obowiązek wiedzieć. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoją niewiedzę.
— Milan Kundera
Reposted frominto-black into-black viaanato anato

October 22 2018

szaman
07:38
0826 327f

October 18 2018

szaman
14:51
6668 2bce 500
Reposted bypodprzykrywkaunterlandbastinat0rSilentForestzupamarzenstraycatablLeguanienrunkenstein

October 15 2018

szaman
19:22
Przyszła jesień przyszło scrollowanie zupy.
szaman
19:18
Reposted fromshakeme shakeme viaMountainGirl MountainGirl
szaman
19:02
Reposted fromFlau Flau viacalvados calvados
19:02
4594 3702 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaMountainGirl MountainGirl
szaman
18:58
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl viacalvados calvados
szaman
18:57
6342 829b
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaanato anato
szaman
18:56
Reposted fromFlau Flau viaanato anato
szaman
18:55
0487 6349
Reposted fromkarahippie karahippie viacalvados calvados

October 05 2018

szaman
08:50
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 21 2018

szaman
12:57
4250 ee93 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafelicka felicka

August 19 2018

szaman
10:38
3985 4ba3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairbjarbirb irbjarbirb

July 18 2018

szaman
08:14
4017 749a 500
Reposted fromthetemple thetemple viaMountainGirl MountainGirl

July 02 2018

szaman
09:23
8332 0a2d 500
Reposted fromserempoz serempoz viacalvados calvados
szaman
09:20
3119 c0df 500
tak trzeba żyć
Reposted fromjodynaa jodynaa viairbjarbirb irbjarbirb

June 28 2018

szaman
17:03
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"

June 26 2018

szaman
15:14
8497 8a7d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...