Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

szaman
18:22
4846 a970
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMountainGirl MountainGirl

April 08 2018

szaman
11:55
8719 5a4f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

April 02 2018

szaman
19:41
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viairbjarbirb irbjarbirb

March 28 2018

szaman
10:25
1172 81b6
Reposted fromrightandreally rightandreally
szaman
10:23
Reposted fromjasminum jasminum viaiindependentt iindependentt

March 17 2018

szaman
21:04
2195 24bf 500
Reposted frompanikea panikea
szaman
20:52
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiwowad iwowad

March 07 2018

szaman
14:53
2299 7b18
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust viastylte stylte

March 06 2018

szaman
18:23
4336 7074 500
Reposted fromfelicka felicka viaMountainGirl MountainGirl

March 04 2018

szaman
08:48
Znów chodziłaś po mojej głowie gdy spałem. 
— 02:03
Reposted fromegzystencja egzystencja viairbjarbirb irbjarbirb

February 28 2018

szaman
11:07
Nic nie jest  złem ani dobrem samo przez się, tylko myśl nasza czyni to i owo takim.
— W. Shakespeare
Reposted bypomoormaou666

February 26 2018

10:06
4336 2d93 500

dreamingofgoingthere:

Budapest, Hungary

February 18 2018

szaman
10:17
6919 53a3 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viairbjarbirb irbjarbirb

February 15 2018

szaman
22:54

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viairbjarbirb irbjarbirb

February 13 2018

szaman
01:35
Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— E. E. Schmitt
Reposted fromsubiektywne subiektywne viairbjarbirb irbjarbirb

February 11 2018

szaman
17:32
3130 dce6
/tuszzarogiem

January 20 2018

szaman
11:03
Żyje w Polsce pełnej kompleksów
Pierwszy świat to cel całej misji
"Żyje się lepiej" - słyszę to z mediów
Do pustej miski wrzucamy statystyki
Pierwszy świat, podium pełne morderców
Patrzą na nas okiem pancernych merców
Sterowany wojny, biznes militarny
Zachód mówi kto jest groźny, cały świat spalmy
Płoną palmy, grzeją napalmy
Pana chwalmy, płyną miliardy
Kontrola populacji - Rosja, Chiny, Stany
Skumaj bracie, świat jest za ciasny
Korporacje u wybrzeży Somalii
Tuńczyk na nigiri biznes globalny
Za mało miejsca na hodowlę żarcia
Nadchodzi to, czego nie ma w historii kartach
Żyjesz w Polsce, ziomek, masz farta
Tu rzadziej czuć zwęglonych ciał zapach
Kolejny zamach, wojna i pokój
Spirala nienawiści ma z miłością sojusz
Wolność? Ona ma swoje granice
Prawo mówi Tobie jak masz o świecie myśleć
Wszystko globalne i międzynarodowe
Godło to znaczek, pieniądz jest Bogiem
Kościoł? To najsilniejsza partia
Watykan ma wyborców, świadomość go osłabia
Koloratek armia podległa papieżowi
Zepsute sumienia na straży moralności
Mamy wszystko, by żyło się lepiej
Zrobisz wszystko, by zarobić pekiel
Nienawidzimy biedy, kochamy tylko siebie
Pierwszy świat to klucz do bram piekieł
— Paluch-Pierwszy Świat
Reposted byheinous heinous

January 17 2018

szaman
22:33
9788 487f 500
szaman
22:32
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772
szaman
18:55
9005 25a7
Reposted from4777727772 4777727772 viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl