Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

szaman
15:07

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C., 'Pokolenie Ikea
Reposted fromSabela Sabela viapureevil pureevil

October 17 2017

szaman
19:24
8255 3619
Reposted frompo-trzeba po-trzeba viaiindependentt iindependentt

October 16 2017

szaman
13:29
1288 a7b5 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadivi divi
szaman
13:23
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapanato panato

October 14 2017

szaman
13:23
Chciałbym znów ciebie odzyskać jak facet
Sporo zjebałem, jak jebany dzieciak
— Sarius

October 10 2017

szaman
17:41
Reposted fromworst-case worst-case viapanato panato

October 08 2017

szaman
10:38
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromroxanne roxanne viastonerr stonerr

October 06 2017

szaman
16:02
1701 4c9e
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven via13-days 13-days
szaman
15:59
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaAmericanlover Americanlover
szaman
15:37
7463 1675 500
Reposted fromsosna sosna viaJimjohn Jimjohn
14:57
0037 cd0d

blkkkfloyd:

Untitled on We Heart It.

Reposted fromwestwood westwood viapanato panato
szaman
14:56
0091 d300
Reposted fromoutline outline viapanato panato

September 26 2017

szaman
20:06
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany

September 24 2017

szaman
12:52
0496 0833
Reposted fromgreensky greensky viacalvados calvados

September 23 2017

15:56
6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs viacalvados calvados

September 20 2017

szaman
21:01
Wydaje mi się, że w życiu nie ma nic innego niż miłość i śmierć. Najpierw kochamy, a później umieramy, ważne więc, żeby nie robić tego z byle kim, byle gdzie i byle jak.
— Maciej Maleńczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoundofsilence soundofsilence
szaman
21:00
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahey-jude hey-jude

September 19 2017

szaman
17:48
7099 9d10
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
17:46
9941 c7e8 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viapeasorela peasorela

September 15 2017

szaman
10:39
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiindependentt iindependentt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl