Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

szaman
10:17
6919 53a3 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viairbjarbirb irbjarbirb

February 15 2018

szaman
22:54

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viairbjarbirb irbjarbirb

February 13 2018

szaman
01:35
Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— E. E. Schmitt
Reposted fromsubiektywne subiektywne viairbjarbirb irbjarbirb

February 11 2018

szaman
20:56
3130 dce6
/tuszzarogiem
szaman
17:32
3130 dce6
/tuszzarogiem

January 20 2018

szaman
11:03
Żyje w Polsce pełnej kompleksów
Pierwszy świat to cel całej misji
"Żyje się lepiej" - słyszę to z mediów
Do pustej miski wrzucamy statystyki
Pierwszy świat, podium pełne morderców
Patrzą na nas okiem pancernych merców
Sterowany wojny, biznes militarny
Zachód mówi kto jest groźny, cały świat spalmy
Płoną palmy, grzeją napalmy
Pana chwalmy, płyną miliardy
Kontrola populacji - Rosja, Chiny, Stany
Skumaj bracie, świat jest za ciasny
Korporacje u wybrzeży Somalii
Tuńczyk na nigiri biznes globalny
Za mało miejsca na hodowlę żarcia
Nadchodzi to, czego nie ma w historii kartach
Żyjesz w Polsce, ziomek, masz farta
Tu rzadziej czuć zwęglonych ciał zapach
Kolejny zamach, wojna i pokój
Spirala nienawiści ma z miłością sojusz
Wolność? Ona ma swoje granice
Prawo mówi Tobie jak masz o świecie myśleć
Wszystko globalne i międzynarodowe
Godło to znaczek, pieniądz jest Bogiem
Kościoł? To najsilniejsza partia
Watykan ma wyborców, świadomość go osłabia
Koloratek armia podległa papieżowi
Zepsute sumienia na straży moralności
Mamy wszystko, by żyło się lepiej
Zrobisz wszystko, by zarobić pekiel
Nienawidzimy biedy, kochamy tylko siebie
Pierwszy świat to klucz do bram piekieł
— Paluch-Pierwszy Świat
Reposted byheinous heinous

January 17 2018

szaman
22:33
9788 487f 500
szaman
22:32
9835 a2c9 500
Reposted from777727772 777727772
szaman
18:55
9005 25a7
Reposted from777727772 777727772 viairbjarbirb irbjarbirb

January 15 2018

szaman
16:46
6482 d764
Reposted fromipo ipo viacrazydunky crazydunky
szaman
16:11
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viairbjarbirb irbjarbirb

January 09 2018

szaman
17:50
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może. Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb

January 04 2018

szaman
18:42
3969 5fa7
Reposted fromipo ipo viasoko soko
18:27
9143 8fee 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viasoko soko
szaman
18:27
6889 5d29 500
Up to Date nad ranem. Wrzesień 2017.
Reposted from1923 1923 viabadblood badblood
szaman
18:27
4464 aa34 500
Reposted from777727772 777727772 viasoko soko

January 03 2018

16:56
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viairbjarbirb irbjarbirb
szaman
16:25

December 24 2017

szaman
12:13
3557 4090
szaman
12:12
0147 7864
Reposted frompesy pesy viasectum-sempra sectum-sempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl