Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

szaman
17:41
niedziele są na tęsknoty,
w niedzielach jest coś takiego, że masz ochotę urwać sobie głowę.
— medicateddramaqueen
Reposted frommisanthropy misanthropy viairbjarbirb irbjarbirb
szaman
17:41
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viairbjarbirb irbjarbirb

November 26 2017

szaman
19:39
1813 1a24 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapiehus piehus
szaman
19:35
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viamomost momost
szaman
11:38
1740 45b1
szaman
11:35
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viairbjarbirb irbjarbirb
szaman
11:32
9630 418b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaslova slova
szaman
11:23
8111 6b7b 500
Reposted fromsavatage savatage viahash hash
szaman
10:57
0891 ec28 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafelicka felicka

November 22 2017

16:57
9697 e1aa 500

into the wild.

Reposted fromnickdrake nickdrake viaxnothumanalall xnothumanalall
szaman
16:56
Crazy Sunset
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawhoville whoville
szaman
12:26
Reposted frombiru biru viastonerr stonerr

November 21 2017

szaman
10:15
3389 5756 500
Reposted fromsarazation sarazation viapanato panato
szaman
10:15
8280 6c4a
Reposted fromprblms prblms viapanato panato

November 20 2017

szaman
14:39
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainto-black into-black
szaman
14:39
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
szaman
14:23
szaman
14:23
6673 31ac
szaman
14:23
3305 3b65
Reposted fromslodziak slodziak viaweruskowa weruskowa
szaman
14:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl