Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

szaman
21:14
4759 5b77 500
Reposted fromsnufkin snufkin viaMountainGirl MountainGirl

June 15 2017

szaman
17:43
2265 faf8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaMountainGirl MountainGirl

June 12 2017

szaman
17:05

June 02 2017

szaman
17:34
nie wiem, ile butelek piwa
wypiłem czekając, aż rzeczy
przybiorą lepszy obrót.
nie wiem, ile wina i whisky
i piwa
przede wszystkim piwa
wypiłem po
kłótniach z kobietami -
czekając, aż zadzwoni telefon
czekając na odgłos kroków,
a telefon nigdy nie dzwoni
dopiero dużo później
a kroków nigdy nie słychać
dopiero dużo później
kiedy żołądek
wylewa mi się przez usta
przychodzą świeżutkie jak wiosenne kwiatuszki:
„coś ty do cholery ze sobą zrobił?
najmniej dwa dni nie będziesz w stanie mnie dymać!”
kobieta jest wytrzymała
żyje siedem i pół roku dłużej
niż mężczyzna, pije bardzo mało piwa
bo wie, że to niedobre
dla figury.
kiedy wariujemy,
nie ma ich w domu
tańczą i chichoczą
z napalonymi kowbojami.
no cóż, jest piwo
mnóstwo toreb z pustymi butelkami po piwie
kiedy podniesiesz papierową torbę,
butelki wypadają
przez namokły spód
toczą się
brzęczą
roniąc szary mokry popiół
i zwietrzałe piwo,
a czasem torby walą się o czwartej
nad ranem
z hałasem, który ma wypełnić ci życie.
piwo
rzeki i morza piwa
piwo piwo piwo
radio wyśpiewuje miłosne piosenki
a telefon milczy
ściany stoją pionowo
od góry do dołu
i nie ma nic prócz piwa.
— Charles Bukowski, Miłość to piekielny pies

May 29 2017

10:51
8326 06ee 500
Reposted fromMatschaina Matschaina
10:50
9857 43a8 500
Reposted fromhouseofwessex houseofwessex
szaman
10:48
szaman
10:45
3856 1757

May 26 2017

szaman
12:36
9607 876f
Reposted fromipo ipo
szaman
12:36
Reposted fromFlau Flau

May 24 2017

szaman
11:34

May 23 2017

szaman
15:39

Można przekazywać wiedzę, ale nie mądrość. Mądrość można znaleźć, można nią żyć, można się na niej wspierać, można dzięki niej czynić cuda, ale wypowiedzieć jej i nauczać nie sposób.

— Hermann Hesse
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viastonerr stonerr

May 21 2017

szaman
08:15
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viacalvados calvados

May 19 2017

szaman
13:06
0163 4de6
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viastonerr stonerr

May 18 2017

szaman
06:56
3080 a957
Reposted fromtrickster trickster viastonerr stonerr
szaman
06:54
Reposted frombluuu bluuu viacalvados calvados

May 15 2017

szaman
15:04
14:55

May 10 2017

10:31
9690 a831 500
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viacalvados calvados
szaman
10:31
7246 09a5 500
Reposted fromMishaLecter MishaLecter viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl